REFLEKS I MØRKET

Over 32 prosent av norske bilførere har opplevd nestenulykker med forgjengere og sykelister i mørket.Marginen mellom nestenulykker og en alvorlig ulykke er små.4 av 10 voksne bruker refleks. Flinkest er barna.Går en person uten refleks vil en bilist i 50km/t kun ha 2 sekunder på å se personen.Når personer bruker refleks, har bilisten 10 sekunder […]

REFLEKS I MØRKET Read More »