Kjøre i rundkjøring

Kjøre i rundkjøringer Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. Trafikkreglene som gjelder ellers må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring. Når du kjører i rundkjøringer kreves det at du ferdes hensynsfullt og varsomt så ikke fare oppstår og annen trafikk blir unødig hindret eller forstyrret. For eksempel er fart inn mot rundkjøringen, plassering […]

Kjøre i rundkjøring Read More »