Kjøre i rundkjøring

Kjøre i rundkjøringer

Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. Trafikkreglene som gjelder ellers må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring.

Når du kjører i rundkjøringer kreves det at du ferdes hensynsfullt og varsomt så ikke fare oppstår og annen trafikk blir unødig hindret eller forstyrret.

For eksempel er fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg. Plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er også nødvendig ved kjøring i rundkjøringer med flere kjørefelt.

Vikeplikt

I rundkjøringer har du vikeplikt for trafikk fra begge retninger. Det er viktig å følge trafikkrytmen. Har du vikeplikt må du tydelig vise dette ved å sette ned farten eller stans i god tid.. Hvem som krysser vikelinjen først er normalt av betydning.

Plassering i feltet

En grei huskeregel er at plasseringen du gjør i feltet gir nyttig informasjon til andre trafikanter om hvor du skal, og at de samme reglene som i vanlig veikryss også gjelder for rundkjøringer.

To eller flere kjørefelt inn mot en rundkjøring

Planlegger du å kjøre til høyre ut av rundkjøringen bør du kjøre i det høyre kjørefeltet inn i rundkjøringen. Skal du rett fram, velger du det feltet som er mest hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre. Skal du til venstre ut fra rundkjøringen, bør du ligge i venstre kjørefelt inn i rundkjøringen. Skal du skifte kjørefelt, har du vikeplikt.

Fletteregel gjelder ikke

Flettereglene gjelder ikke i rundkjøringer. Dette gjelder også selv om det er kun én veg ut av rundkjøringen.

Bruk av blinklys

Som generell huskeregel skal du gi tegn i god tid før du svinger eller endrer av kjøretøyets plassering i kjørefelt, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.

  • Skal du til høyre ved første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen og beholder blinklyset på til du har kjørt ut av den.
  • Skal du rett fram i en rundkjøring, blinker du til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut. Behold blinklyset på til du er ute av rundkjøringen.
  • Skal du ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være nyttig for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen. Inne i rundkjøringen endrer du til å blinke til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut. Behold blinklyset på til du er ute av rundkjøringen.

Skifte fil i en rundkjøring

Skal du skifte kjørefelt inne i en rundkjøring, har du vikeplikt for andre trafikanter og du skal gi tydelig tegn ved blinklys før du skifter felt.

Kjøring i rundkjøring med ett og to kjørefelt i hver retning.
Hovedregler ved kjøring i rundkjøringer: Plassering – lav fart – vikeplikt – tegn Foto: Statens vegvesen

Artikkelen er lånt av Staten Vegvesen https://www.vegvesen.no/