Klasse B og B automat

Når du skal ta førerkort er det flere ting du må tenke på:

  1. Levere søknad om førerkort
  2. Gjennomføre kurs
  3. Delta i den obligatoriske opplæringen
  4. Øvelseskjøre privat
  5. Bestå teoriprøve 
  6. Bestå førerprøve

Vi gjør vårt aller beste for at du som elev skal få en så effektiv opplæring som mulig. Vårt mål er at du skal lære mest mulig på en trygg og god måte. 

Opplæringen er delt inn i følgende trinn:

Trafikalt grunnkurs

Alle som skal øvelseskjøre må gjennomføre dette, enten det gjelder privat kjøring eller kjøring med kjøreskole.

Er du eldre enn 25 år trenger du kun førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon.

Du må alltid ha med kursbevis og legitimasjon når du øvelseskjører. Har du førerkort i en annen klasse er dette gyldig for å kunne øvelseskjøre. For eksempel mopedbevis.

Teknisk del

Kurset inneholder tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, krypekjøring o.l.

Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn, og du må ha en Trinnvurderings time for å følge opp dette.

Trafikal del

Bykjøring der du får trent på vikeplikt, feltskifte, trafikklys, enveiskjørte gater osv. 

Her er det også en Trinnvurderings time. 

Du må også gjennomføres et sikkerhetskurs på bane, samt starte med forbikjøring.

Avsluttende del

Sikkerhetskurs på vei med 4 timer teori og 9 timer kjøring – totalt 13 timer.

I dette trinnet begynner den selvstendige kjøringen.

KJØPSVILKÅR

All avbestilling skjer direkte til din trafikklærer for å unngå misforståelser. Avbestilling må skje senest kl. 12:00 siste virkedag før timen. 

Avbestilling av obligatoriske deler må gjøres senest 5 virkedager før kjøring. 

Ved for sen avbestilling må timen eller den obligatoriske delen betales. Unntak: Eleven fritas for full betaling ved fremleggelse av legeerklæring. En egenandel må betales. Innbetalt kurs eller pakke refunderes ikke.

VARIGHET

Alle pakkene er gyldig opptil 1år fra og med kjøpsdato og må brukes før dette.

Ta førerkort med Lippert!

Vi holder til på Hadeland.