Priser

Forbehold om endringer i pris. Priser fra 01.05.2020

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs m/ førstehjelp, 14 t.    kr. 1 500,-
Mørkekjøring demo, 3 t.    kr. 1 500,-
Førstehjelp, 4 t.    kr. 650,-

PRISLISTE FØREKORT KLASSE B BIL

Kjøretimer à 45 min kr. 700, –
Trinnvurdering kr. 700, –
Sikkerhetskurs på bane 4 t kr. 4 300, –
Kjøring en veg (uten baneleie)
Sikkerhetskurs på veg 13 t kr. 7 300, –
Leie av bil til førerprøven kr. 2800, –

Pakke

4 kjøretimer à 700,-   kr. 2 800,-
2 stk.trinnvurdering à 700,-   kr. 1 400,-
Sikkerhetskurs på øvingsbane   kr. 4 300,-
Sikkerhetskurs kurs på vei 13 t   kr. 7 300,-
Totalsum:  15 800,-

Pakkepris:  15 200,-

PRISLISTE FØREKORT KLASSE BE

Kjøretime â 45min kr. 800,-
Sikkerhetskurs på veg kr. 2 700,-
Lastsikring kr. 1 000,-
Leie av bil og henger til praktisk prøve kr.3 000,-

Gebyrer til NAF/Staten

Baneleie til NAF kr. 1 300, –
Gebyr teoriprøven kr. 680, –
Gebyr praktisk prøve kr. 1 180, –
Gebyr førerkort utstedelse kr. 320, –
Fotografering kr. 80, –

Totalsum: 3450, –

Moped

Pakkepris: 8 700, –

Pakken inneholder teorikurs, kjøregård, 2 x trinnvurderingstimer, sikkerhetskurs i trafikk og sikkerhetskurs på veg.

KJØPSVILKÅR

All avbestilling skjer direkte til din trafikklærer for å unngå misforståelser. Avbestilling må skje senest kl. 12:00 siste virkedag før timen. 

Avbestilling av obligatoriske deler må gjøres senest 5 virkedager før kjøring. 

Ved for sen avbestilling må timen eller den obligatoriske delen betales. Unntak: Eleven fritas for full betaling ved fremleggelse av legeerklæring. En egenandel må betales. Innbetalt kurs eller pakke refunderes ikke.

VARIGHET

Alle pakkene er gyldig opptil 1år fra og med kjøpsdato og må brukes før dette.

Ta førerkort med Lippert!

Vi holder til i Nittedal og på Hadeland.