Priser

Forbehold om endringer i pris. Priser fra 01.09.2022

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs m/ førstehjelp, 14 t. kr. 2 000,
Mørkekjøring demo, 3 t. kr. 1 800,-
Førstehjelp, 4 t. kr. 900,-

PRISLISTE FØREKORT KLASSE B BIL

Kjøretimer à 45 min kr. 850,-
Trinnvurdering kr. 850,-
Sikkerhetskurs på bane 4 t kr. 4 400,-
Kjøring en veg (uten baneleie)
Sikkerhetskurs på veg 13 t kr. 9600,-
Leie av bil til førerprøven kr. 3 000,-

Bomavgift kr: 600,- pr. elev

Pakke

4 kjøretimer à 850,- kr. 3  400,-
2 stk.trinnvurdering à 850,- kr. 1 700,-
Sikkerhetskurs på øvingsbane kr. 4 400,-
Sikkerhetskurs kurs på vei 13 t kr. 9  600,-
Totalsum: 19100,-

Pakkepris: 18600,-

Bomavgift kr: 600,- pr. elev

PRISLISTE FØREKORT KLASSE BE

Kjøretime a 45min kr.1000,- 

 Trinnvurdering trinn 2: 1000kr  Trinnvurdering trinn 3: 1000kr
Sikkerhetskurs på veg kr. 3 000 ,-
Lastsikring kr. 1 000,-
Leie av bil og henger til praktisk prøve kr 3 000,-

Gebyrer til NAF/Staten

Baneleie til NAF kr. 1400, –
Gebyr teoriprøven kr. 350, –
Gebyr praktisk prøve kr. 1 150, –
Gebyr førerkort utstedelse kr. 200, –
Fotografering kr. 70, –

Totalsum: 3170, –

Moped

Pakkepris: 9 800, –

Pakken inneholder teorikurs,  kjøregård, 2 x trinnvurderingstimer, sikkerhetskurs i trafikk og sikkerhetskurs på veg.

KJØPSVILKÅR

All avbestilling skjer direkte til din trafikklærer for å unngå misforståelser. Avbestilling må skje senest kl. 12:00 siste virkedag før timen. 

Avbestilling av obligatoriske deler må gjøres senest 5 virkedager før kjøring. 

Ved for sen avbestilling må timen eller den obligatoriske delen betales. Unntak: Eleven fritas for full betaling ved fremleggelse av legeerklæring. En egenandel må betales. Innbetalt kurs eller pakke refunderes ikke.

VARIGHET

Alle pakkene er gyldig opptil 1år fra og med kjøpsdato og må brukes før dette.

Ta førerkort med Lippert!

Vi holder til på Hadeland.