REFLEKS I MØRKET

Over 32 prosent av norske bilførere har opplevd nestenulykker med forgjengere og sykelister i mørket.
Marginen mellom nestenulykker og en alvorlig ulykke er små.
4 av 10 voksne bruker refleks. Flinkest er barna.
Går en person uten refleks vil en bilist i 50km/t kun ha 2 sekunder på å se personen.
Når personer bruker refleks, har bilisten 10 sekunder til rådighet.
Det er derfor svært viktig å ha fokus på veien når en kjører, slik at en ikke havner i uhyggelig situasjoner.

Kjør pent uansett føre og vær!