Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs på 17 timer og fordeles på 5 kvelder undervisning.

  • 10 t. teori
  •  4 t. førstehjelp
  •  3 t. mørkedemo

Når trafikalt grunnkurs er godkjent, er det totalt 19 obligatoriske undervisningstimer du skal igjennom for å ta førerkort på bil og de fordeles på 3 trinn.


– trinnvurdering trinn 2
– trinnvurdering trinn 3
– sikkerhetskurs på bane
– sikkerhetskurs på vei

Dine ferdigheter og forståelse av trafikkbildet er avgjørende for hvor mange kjøretimer du vil trenge. 

KJØPSVILKÅR

All avbestilling skjer direkte til din trafikklærer for å unngå misforståelser. Avbestilling må skje senest kl. 12:00 siste virkedag før timen. 

Avbestilling av obligatoriske deler må gjøres senest 5 virkedager før kjøring. 

Ved for sen avbestilling må timen eller den obligatoriske delen betales. Unntak: Eleven fritas for full betaling ved fremleggelse av legeerklæring. En egenandel må betales. Innbetalt kurs eller pakke refunderes ikke.

VARIGHET

Alle pakkene er gyldig opptil 1år fra og med kjøpsdato og må brukes før dette.

Ta førerkort med Lippert!

Vi holder til på Hadeland.